Organizer

Organizer

Kod \ 1015

• Termo suni dəri qapaq
• Powerbank 5000mah
• 64 vərəq suni dəri dəftər
• USB

Symbol logo

Müştərilər üçün keyfiyyəti xidmətə,xidməti məmnuniyyət