Həyatı rahatlaşdıran “Art”- “Symbol” vizitkart


vizitkart

Adında olduğu kimi tərtibində də kreativ vizual “ART”a yer verilən vizitkarta sahib olmaq istəyənlərin ‘Symbol”una çevriləcək yeni ad—Vizual İnformasiyanı Zövqlə İşləyib Tərtib edən “Symbol”un Kreativ “ART”I

XV əsrdə kağızın vətəni sayılan Çində yaradılmış vizitkartlar hazırda insanların gündəlik həyatının bir parçasına çevrilib. “Gələcəyin trendi” adlandırılan kiçik “informasiya boğçası” vizitkartlar insanlar və ya şirkətlər haqqında qısa bilgiləri özündə əks etdirir. Vizitkartda şəklin, QR kodunun, və kreativliyin olması müasir vizitkartlar üçün vacib sayılan amillərdir.Vizitkart hazırlanarkən burada yer alan informasiyaların dəqiqliyi, şirkət və ya şəxsin əlaqə parametrləri, formaca kiçik olması nəzərə alınır. Hazırlanma texnologiyasına görə vizitkartların ofset, mat üzlüklü, fantaziya, plastik, məxməri, laminasiyalı, şəffaf vizitkart kimi növləri tərtib olunur. Həmin vizitkartlar sırasında ofset vizitkartlar daha geniş yayılmışdır.

Ofset vizitkartlar. Ofset vizitkartların hazırlanmaslnda sadə kağızdan və parlaq rənglərdən istifadə olunur. Müasir dövrdə ən geniş yayılmış vizitkart növlərindəndir.

Mat üzlüklü vizitkartlar. Bu tip vizitkartlar az rəsmli, loqo və məlumatdan ibarət olur.

Fantaziya vizitkartlar. Bu formada olan vizitkartlarda rəsmlərdən istifadə olunmur. Fantaziya vizitkartlarında sadəcə loqo və informasiya yer alır.

Plastik vizitkartlar. Vizitkartların bu növü keyfiyyətinə görə digərlərindən daha çox fərqlənir. Bu vizitkartlar plastik materialdan hazırlandığı üçün daha dayanıqlı hesab olunur.

Məxməri vizitkartlar prestiji üstün tutan şəxslər və müəssisələr üçün ideal seçim hesab oluna bilər.

Laminasiyalı vizitkartlar. Laminasiyalı vizitkartları ofset vizitkartların bir növü də hesab etmək olar. Belə ki, laminasiyalı vizitkartlar ofset vizitkartların üzərinə laminasiya çəkilməsi vasitəsi ilə hazırlanır. Laminasiyalı vizitkartları digər vizitkart növlərindən fərqləndirən əsas cəhəti vizitkartı ləkələnmədən qorumasıdır.

Şəffaf vizitkartlar. Şəffaf vizitkartların hazırlanması plastik vizitkartlarla eynidir.Şəffaf vizitkartların plastik kartlardan yeganə fərqi şəffaf olmasıdır.

Həyatı rahatlaşdıran “Art”- “Symbol” vizitkart

Məxməri


Məxməri vizitkartlar prestiji üstün tutan şəxslər və müəssisələr üçün ideal seçim hesab oluna bilər.Məxməri vizitkartlar daha çox görüntüyə üstünlük verənlərin üçün nəzərdə tutulub.

Ofset


“Reklamların seti”ndə “off” olmaq istəməyənlər üçün Ofset vizitkartlarımız Ofset vizitkartlar. Sadə kağızdan və parlaq rənglərdən ibarət ofest vizitkartlar ən geniş yayılmış vizitkart növlərindəndir.

Laminasiyaslı


Laminasiyalı vizitkartlar. Laminasiyalı vizitkartları ofset vizitkartların bir növü də hesab etmək olar. Belə ki,laminasiyalı vizitkartlar ofset vizitkartların üzərinə laminasiya çəkilməsi vasitəsi ilə hazırlanır.

Plastik


Plastik vizitkartlar. Vizitkartların hazırlanmasında ənənəvi və rəqəmsal çap texnologiyasından istifadə edilir. Bu vizitkartlar plastik materialdan hazırlandığı üçün daha dayanıqlı hesab olunur.

Şəffaf Plastik


Şəffaf vizitkartlar. Şəffaf vizitkartların hazırlanması plastik vizitkartlarla eynidir.Şəffaf vizitkartların plastik kartlardan yeganə fərqi şəffaf olmasıdır.

Basqılı


Logo və üzərindəki yazıların qabarıq formada verilməsinə görə basqılı vizitkartları qabarıq vizitkartlar da adlanır.

UV vizitkartlar


Reklama önəm verənlər üçün ən uyğun seçim hesab edilən UV vizitkartlar cəlbedici görünüşlə yanaşı keyfiyyəti sevənlərin əsas seçimidir.

Texture


Tekstur vizitkartlar tekstur adlanan kağız növündən hazırlanır. Bu tip kağızlarda ofset və uv çapdan istifadə etmək mümkündür.

Symbol logo

Müştərilər üçün keyfiyyəti xidmətə,xidməti məmnuniyyət